Publisert 06.11.2019

Kan du nevne de fire hjortedyrene som finnes naturlig i Norge?

Elg, hjort, rådyr og rein

Hva er hovedforskjellen på en oter og en bever når det kommer til føde?

Oteren er det eneste rovdyret av dem

Hva er det største landbaserte pattedyret i norsk fauna?

Elg

Hva heter den største rovfuglen i Norge?

Havørn

Hvilket dyr skal motivet på Buskeruds fylkesvåpen forestille?

En bjørn

Fisken med det vitenskaplige navnet "Trachinus draco" har giftkjertler på ryggfinnen som kan være ganske så vonde å tråkke på om du uheldig når du er ute og bader. Hva kaller vi vanligvis denne fisken?

Fjesing

Hvilket dyr har det vitenskaplige navnet "Martes martes"?

Mår

Hvor stor kan en voksen fjellrev bli? 8, 14 eller 20 kilo?

8 kilo

Hvor lenge går en ulv drektig?

Ca. 9 uker

Hvilken museart som finnes over hele landet har det vitenskaplige navnet "Mus musculus"?

Husmus