Historie

Krig og fred

av

Publisert 05.04.2019

Under hvilken romersk keiser tok perioden med den store "romerfreden" til?

Augustus

Hvilket begrep (på latin) brukte romerne selv om romerfreden?

Pax Romana

I hvilken by ble Franz Ferdinand skutt?

Sarajevo

En verdenskjent rockegruppe er oppkalt etter samme Franz Ferdinand. Hvilket land kommer denne gruppa fra?

Skottland

Under hvilken krig sto "Slaget om Balaklava" i 1854

Krimkrigen

Hvilke norske områder ga Danmark-Norge avkall på under fredsforhandlingene med Sverige i 1645? ("Freden i Brömsebro")

Jämtland og Herjedalen

Innenfor grensene til hvilket nåværende land sto "Slaget ved Manzikert" i 1071?

Tyrkia

I hvilket land fant det såkalte "Bokseropprøret" sted rundt århundreskiftet 1900?

Kina

Hva er den norske tittelen på Machiavellis bok "Il Principe"?

Fyrsten

Hva var "operasjon Neptune" et kodeord for under andre verdenskrig?

Den sjømilitære delen av angrepet på Normandie (D-dagen) i 1944