Historie

Når levde de?

av

Publisert 01.08.2019

Kan du nevne et av leveårene til Henrik Ibsen?

1828-1906

Nevn et år Marilyn Monroe levde?

1926-1962 (Hun døde bare 36 år gammel

Julius Cæsars grandnevø Octavian tiltrådte som rikets første keiser i år 27. f.Kr. Hvilket navn ble han senere kjent under?

Augustus

Hvilket årstall sluttet og startet det 18. århundre?

1701-1800

Nevn et år Wilhelm I (Vilhelm Erobreren) levde?

1027-1087

Wilhelm beseiret den siste angelsaksiske kongen i slaget ved Hastings. Hva het denne kongen?

Harald Godwinson

Nevn et år den norske maleren Adolph Tidemand levde?

1814-1876

Hvem samarbeidet Tidemand med på maleriet "Brudeferd i Hardanger"?

Hans Fredrik Gude

Ble den amerikanske gangsteren Al Capone født før eller etter år 1900?

Før (1899)

På hvilket grunnlag ble Capone til slutt satt i fengsel?

Skatteunndragelse