Publisert 24.07.2020

"Den guddommelige komedie" ble skrevet på 1300-tallet, og er en av verdenslitteraturens mest berømte verker. Hva heter forfatteren?

Dante Alighieri (Dante holder for å gi riktig svar)

Hvem skrev i 1955 dokumentarboken "Ni liv", som skildret den norske motstandsmannen Jan Baalsruds dramatiske flukt fra tyskerne i 1943?

David Howarth

Hvilken norsk forfatter har skrevet romanserien om "Hellemyrsfolket"?

Amalie Skram

Hva heter den russiske romanen som bl.a. handler om overklassefruen "Anna", som er skrevet av Lev Tolstoj?

Anna Karenina

Hvilken tysk filosof ga i 1883 ut boken "Slik talte Zarathustra"?

Friedrich Nietzsche

Kan du nevne et årstall som den britiske forfatteren Virginia Woolf levde?

1882-1941

Hvilken norsk by kommer forfatteren Alexander Kielland fra?

Stavanger

En fem år lang jordomseiling dannet grunnlaget for Charles Darwins berømte bok "Artenes opprinnelse". Hva het skipet han foretok denne jordomseilingen med?

HMS "Beagle"

I hvilken roman av Robert Louis Stevnson kan leseren stifte nærmere bekjentskap med bl.a. "Long John Silver"?

Skatten på sjørøverøya

Hvem har skrevet romanen "Bildet av Dorian Gray" fra 1891?

Oscar Wilde