Natur og Vitenskap

Vitenskapelige gjennombrudd

av

Publisert 15.02.2024

Hvilket dataprogram som ble tilgjengelig for allmennheten i 2022 (og ganske raskt umåtelig populært), har visse likhetstrekk med "Eliza" fra 1960-tallet?

ChatGPT

Hvilken livstruende sykdom som sprer seg lett, var det Edward Jenner utviklet en vaksine mot for over 200 år siden?

Kobber

I 1992 ble verdens første SMS (tekstmelding) sendt. Hva sto det på den?

Merry Christmas

Det ble starten på hvilken revolusjonerende medisin, da Sir Alexander Fleming oppdaget den bakteriedrepende egenskapen i en muggsopp i 1928?

Penicillin (antibiotika godkjennes også som riktig svar)

I korte trekk, hva går det heliosentriske verdensbildet ut på?

At jorden og de andre planetene i solsystemet går i bane rundt solen. (I motsetning til det geosentriske verdensbildet hvor solen og planetene går i bane rundt jorden)

Hvilken astronom har blitt kreditert teorien om dette verdensbildet?

Nikolaus Kopernikus

Hvem ble tildelt den aller første nobelprisen i fysikk?

Wilhelm Conrad Röntgen (etternavnet holder til å gi riktig svar)

I hvilken by ligger Nikola Tesla-museet?

Beograd, Serbia

Hva het forløperen til dagens Internett?

ARPANET

Hvem er elementærpartikkelen Higgs-boson oppkalt etter?

Peter Higgs