Historie

Napoleon Bonaparte

av

Publisert 08.10.2019

I hvilken våpengren startet Napoleon sin offiserskarriere?

Artilleriet

Hvor foregikk det første virkelig vellykkede felttoget for Napoleon?

Nord-Italia (1796-1797)

Etter å ha erobret hvilket land, ble “Rosettastenen” funnet av den franske kapteinen Pierre-François Bouchard i 1799?

Egypt

I hvilken by befinner denne steinen seg i dag?

London (British Museum)

Hvem ledet de britiske styrkene under Slaget ved Waterloo i 1815?

Arthur Wellesley, 1. hertug av Wellington (Bare "Wellington" holder for å få riktig svar).

Hvem ledet de prøyssiske styrkene i samme slag?

Gebhard Leberecht von Blücher (Bare "Blücher" holder for å få riktig svar).

Hvilken senere svensk/norsk konge var en av Napoleons hærførere (marskalk)?

Jean Baptiste Bernadotte (Karl III Johan). (Bare "Karl Johan" holder for å få riktig svar).

Hvor mange ganger ble Napoleon gift?

2 ganger

På hvilken øy utenfor vestkysten av Afrika levde Napoleon de siste årene av sitt liv?

St. Helena

Hvor gammel var Napoleon da han døde?

51 år (1821)