Publisert 14.10.2019

Hva heter det nederlandsk-franske konsernet som Oslo Børs ble en del av i 2019?

Euronext

Hva het sjømatselskapet Mowi ASA tidligere?

Marine Harvest

Et av selskapene på Oslo Børs er verdensledende på salg av mineralgjødsel. Hva heter dette selskapet?

Yara International

Hva står forkortelsen "ASA" (selskapsform) for?

Allmennaksjeselskap

Hva er det fulle navnet til selskapet som skjuler seg bak børstickeren "NAS"?

Norwegian Air Shuttle

Hvilken kjent næringslivsleder ga seg i 2019 som konsernsjef etter å ha ledet overnevnte selskap i lang tid?

Bjørn Kjos

Hvem er største aksjonær i Frontline?

John Fredriksen

Hvilket selskap på Oslo Børs er store på panteautomater for flasker og bokser?

Tomra Systems

Hva er det norske ordet for "crude oil" (engelsk)?

Råolje

Hvilket ord brukes som regel i markedene for å beskrive den lette råoljen som hentes opp fra feltene i Nordsjøen?

Brent-olje

Se også: Børs og finans.