Kultur og Samfunn

Norrøn mytologi

av

Publisert 14.04.2020

Ifølge norrøn mytologi, hva slags dyr er "Hugin og Munin"?

Ravner

Hvem var holdt for å være den mildeste, godeste og vakreste av de norrøne gudene?

Balder

Hva kalles de mannlige gudene i norrøn mytologi?

Æser

Hva er fellesbetegnelsen for de kvinnelige guddommene?

Åsynjer

Hva heter Odins treffsikre spyd (som treffer alt det han sikter på)?

Gungne

Hva slags slektskap er det mellom Odin og Bor?

Bor er Odins far

Hva heter kona til tordenguden Tor?

Siv

Hvem av de norrøne gudene er holdt for å være den fremste skalden?

Brage

Hva er navnet til det som omtales som "verdenstreet" i norrøn mytologi?

Yggdrasil

Hva slags dyr er "Heidrun"?

Ei geit