Kultur og Samfunn

Norrøn mytologi

av

Publisert 14.04.2020

Ifølge norrøn mytologi, hva slags dyr er "Hugin og Munin"?

Ravner

Hvem var holdt for å være den mildeste, godeste og vakreste av de norrøne gudene?

Balder

Hva kalles de mannlige gudene i norrøn mytologi?

Æser

Hva er fellesbetegnelsen for de kvinnelige guddommene?

Åsynjer

Hva heter Odins treffsikre spyd (som treffer alt det han sikter på)?

Gungne

<

Hva slags slektskap er det mellom Odin og Bor?

Bor er Odins far

Hva heter kona til tordenguden Tor?

Siv

Hvem av de norrøne gudene er holdt for å være den fremste skalden?

Brage

Hva er navnet til det som omtales som "verdenstreet" i norrøn mytologi?

Yggdrasil

Hva slags dyr er "Heidrun"?

Ei geit