Kultur og Samfunn

Styreformer

av

Publisert 04.05.2020

Hvilken statsform ble Romerriket styrt etter før det ble et keiserdømme?

Republikk

Hvem skrev Karl Marx det "Det kommunistiske manifest" sammen med?

Friedrich Engels

Hva kalles en styreform hvor den politiske makten er samlet hos en liten gruppe mektige personer?

Oligarki

Hva kalles et monarki hvor kongen kun har begrenset makt (som f.eks. i Norge)?

Konstitusjonelt monarki

Hva kalles det motsatte (et monarki hvor kongen har ubegrenset makt i landet)?

Absolutt monarki. Enevelde gir også riktig svar.

Hvor mange stortingsrepresentanter består Stortinget av?

169

Finnes det per i dag (mai 2020) 4, 9, 12, 14 eller 16 monarkier i Europa?

12 (Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Spania, Storbritannia, Sverige, Liechtenstein, Monaco, Vatikanstaten, Andorra og Luxembourg)

Hva het den siste vestromerske keiseren?

Romulus Augustus

Hva kalles styreformen hvor samfunnet styres av eksperter i stedet for politikere?

Teknokrati

Det finnes syv land i verden som ender på -stan. Bare ett av dem er en ettpartistat. Hvilket?

Turkmenistan