Geografi

Norske kommuner

av

I hvilken kommune ligger Langesund?

Bamble

I hvilket fylke ligger Etnedal kommune?

Oppland

Hvor i Sør-Trøndelag ligger tettstedet Berkåk?

Rennebu

Fleip eller fakta: Aremark grenser mot Sverige i øst.

Fakta

I hvilket fylke ligger Fitjar kommune?

Hordaland

Grenser Ørskog- til Ålesund kommune?

Nei

I hvilken kommune ligger tettstedet Tananger?

Sola

Innenfor grensene til hvilken Møre og Romsdalskommune ligger Trollstigen?

Rauma

Er Våler den sørligst beliggende kommunen i Hedmark?

Nei (det er Eidskog)

Hvilken kommune er Norges største i utstrekning?

Kautokeino