Natur og Vitenskap

Vitenskapsmiks

av

Hvor lang tid bruker jorden på å rotere rundt solen?

Ett år

Hvilken type organisme er gjær?

Sopp

Hvilken tabell er Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev kjent for å ha 'oppfunnet'?

Det periodiske system

Hvem ble tildelt den aller første Nobelsprisen i fysikk?

Wilhelm Conrad Röntgen

Hvor mange grader celsius tilsvarer 0 kelvin?

- 273,15 °C

Hva brukes Elektromyografi (EMG) til?

Å undersøke den elektriske aktiviteten i muskler

Hva heter det laget i jordens atmosfære som ozonlaget er en del av?

Stratosfæren

Hvilken pH-verdi har rent vann?

7

Hva er kryogenikk læren om?

Svært lave temperaturer

Hvilket grunnstoff er det mest av i amalgam?

Kvikksølv