Kultur og Samfunn

Norske politiske partier

av

Hvilket parti representerer Kirsti Bergstø? (Gjelder alle spørsmålene: Merk at denne quizen er laget i august 2017)

SV

Hvilket politisk parti har valgt å ikke ha partileder?

Miljøpartiet De Grønne

Hva heter Arbeiderpartiets nestleder?

Hadja Tajik

Hvilken ministerpost innehar FrPs Solveig Horne?

Barne- og likestillingsminister

Hvilket parti representerer Hans Olav Syversen?

KrF

Hva het Senterpartiet frem til navnebyttet i 1959?

Bondepartiet

Hvem var partileder i overnevnte parti før Trygve Slagsvold Vedum overtok vervet i 2014?

Liv Signe Navarsete

Hvilket politisk parti ble stiftet i 1884, og hadde Emil Stang som første formann?

Høyre

Hva heter Rødts partileder?

Bjørnar Moxnes

Hva heter partiet som Thomas Gramstad er leder for?

Piratpartiet