Publisert 08.11.2021

Er spissmus et pattedyr? Fleip eller fakta?

Fakta

Hva heter det største landbaserte pattedyret på jorden?

Afrikansk savanneelefant

Hva slags dyr er gaur?

En kvegart (villkveg)

Hvilket pattedyr er det eneste som kan fly?

Flaggermus

Hvilket uttrykk er vanlig å bruke for å omtale svangerskap hos pattedyr?

Drektighet

Hvalen med det vitenskapelige navnet Orcinus orca er relativt vanlig flere steder langs norgeskysten. Hva er det norske navnet på denne hvalarten?

Spekkhogger

Hvilken apeart er den mest utbredte i Sørøst-Asia?

Krabbemakak (javaape)

Hvilken hunderase er den vanligste i Norge?

Border collie

Hvilket svært vanlig husdyr i norsk landbruk omtales ofte ved forkortelsen "NRF"?

Norsk rødt fe

Den utrydningstruede Saolaen er en av verdens mest sjeldne dyrearter. I hvilket land finnes de fleste av de få nålevende eksemplarene som er igjen?

Vietnam