Blandet

Hus og hjem

av

Hus og hjem
Publisert 20.01.2021

TEK10 er en tidligere forskrift om tekniske krav til byggverk. Hva er en nummeret (TEK nummer) på forskriften som gjelder per i dag?

TEK17

Hva er det spanske ordet for "hus"?

Casa

Fullfør det engelske ordtaket "My Home Is.."?

My Home Is My Castle

I hvilken kommune finnes det flest antall hytter i Norge?

Ringsaker kommune (per 2019 ifølge SSB).

Hva er vanlig innendørs takhøyde i norske boliger?

2,40 meter

I hvilket land foregår handlingen i TV-serien "Home and Away"?

Australia

I hvilken by ligger Husbankens hovedkontor?

Drammen

Hvem spiller hovedrollen som Doktor "House" i serien med samme navn?

Hugh Laurie

Hva er det man kaller arealet inklusive ytterveggene i en boligsalgsoppgave?

Bruttoareal

Hva er S-rom en forkortelse for i en boligsalgsoppgave?

Sekundærrom