Publisert 28.02.2024

Lett oppvarming: Hva er forskjellen på torsk og skrei?

Både torsk og skrei er forsåvidt torsk. Forskjellen ligger i at kysttorsken (torsken) lever og gyter i samme område hele tiden, mens skreien vandrer i Barentshavet og kommer tilbake til kysten for å gyte.

Hva slags skapning er portugisiske krigsskip?

En manet

Hva er et annet navn for sjøroser?

Sjøanemone

Hva er den vanligste krabbearten i Norge?

Taskekrabbe

Hvilken blekksprut kan effektivt kamuflere seg ved å endre farge og tekstur på huden?

Sepiida

Hvor mange hjerter har forresten blekkspruter?

Tre

Hvilken fisk skal "Nemo" i animasjonsfilmen "Oppdrag Nemo" være?

Klovnefisk

Hvilken fiskeart som er ansett som uønsket i Norge, dør etter gyting?

Pukkellaks

Hvilken tallrik fisk langs Norgeskysten har det latinske navnet Clupea harengus?

Sild

Hva regnes for å være den giftigste fiskearten i verden?

Steinfisk (Kulefisk oppgis av noen kilder som den giftigste. Begge svar godkjennes som riktige.)

Mer Havets dyr.