Hva kalles dagen som inntreffer i mars hver år, hvor dag og natt er like lange?

Vårjevndøgn

Hva er et annet navn for hvitsymre?

Hvitveis

Ranger trekkfuglene etter hvor tidlig de kommer tilbake til Norge om våren: Tårnseiler, bokfink og vipe.

1. Vipe. 2. Bokfink. 3. Tårnseiler

Hva kalles larvestadiet hos frosk (stadiet mellom froskeegg og voksen frosk)?

Rumpetroll

På hvilke trær dukker det opp "gåsunger" om våren?

Selje

Hva er et annet navn for leirfivel?

Hestehov

Hva er det spanske ordet for "vår"?

Primavera

Hva er "papiret" som brukes til å omslutte ferske vårruller (vårruller som ikke friteres) laget av?

Ris (Rispapir)

Hva heter byen som mesteparten av handlingen i tegnefilmserien "The Simpsons" finner sted i?

Springfield

Hvilken trekkfugl har det vitenskapelige navnet "Anser anser"?

Grågås

Publisert 06.04.2021

Se også: April og Mai.