Blandet

Slanguttrykk

av

Snakker du ungdommens språk? Eller er du kanskje en ungdom selv? Da burde du vite hva disse uttrykkene betyr.

Publisert 25.05.2020

1. Sier man "OK Boomer" til en yngre eller eldre person enn seg selv?

Eldre

Hva er "FOMO" en forkortelse for?

Fear Of Missing Out

Hva vil det si å "tæsje"?

Stjele

Hvilket slangutrykk på seks bokstaver brukes for å beskrive at man brått bryter all kommunikasjon med en annen person? (F.eks. slutter å svare på tekstmeldinger)

Ghoste

Ungdomsslang på "L" for å beskrive av noe er morsomt?

Lættis

Hva er "DLEG" en forkortelse for?

Du lever en gang

Er man travelt opptatt dersom man "loker rundt"?

Nei

Slanguttrykk på "K" for å være sossete?

Keeg

Ungdomsslang på to bokstaver for å beskrive at noe eller noen er teite eller kjedelige?

Hva er en "gerro"?

En røyk