Kultur og Samfunn

Religion og livssyn

av

Publisert 20.05.2020

I hvilken religion er Shiva en av de viktigste guddommene?

Hinduismen

Hvilken av foreldrene dine må være jødiske, for at også du automatisk skal kunne defineres som jøde ifølge jødisk lov?

Din mor

Hva betyr "den oppvåknede" på Sanskrit?

Buddha

Hvem var den siste til å bli offentlig tiltalt for blasfemi i Norge?

Arnulf Øverland

Hvilket årstall skjedde dette (forrige spørsmål)?

1933

Hvem var den første kristne kongen i Norge?

Håkon den gode (Håkon Adalsteinsfostre)

Fra hvilket land har Shintoismen sitt opphav?

Japan

Nevn et av årene Martin Luther levde?

1483 - 1546

Hvem antas å være den første til å bruke ordet "agnostiker"?

Thomas Huxley

Hvordan lyder de to første ordene i Det gamle testamente?

"I begynnelsen"