Natur og Vitenskap

Store oppdagelser

av

Store oppdagelser

Kruttet - bare en mange store menneskelige oppdagelser.

Publisert 29.11.2017

Hvilket år ble det funnet olje på norsk sokkel for første gang?

1969

Hvor i verden tror forskerne at hjulet først ble oppfunnet?

Mesopotamia

Aviser og bokutgivere kan sende en stor takk til tyske Johann Gutenberg for at han fant opp boktrykkerkunsten. I hvilket århundre skjedde dette?

1400-tallet

Hvilken stor oppfinnelse er det vanlig å kreditere hollenderen Hans Lippershey for?

Teleskopet

Hva var etternavnet til de to brødrene som foretok den første vellykkede flyturen med et motorfly?

Wright

Tyskeren Karl Drais bidro til flere oppfinnelser mens han levde. Hvilken oppfinnelse, til bruk på jernbaneskinner, er han mest kjent for?

Dresinen

Hvilket selskap var det første i verden til å utstede aksjer?

Det nederlandske ostindiske kompani

Hvilken krigersk oppfinnelse av Leonardo da Vinci ble først realisert i någenlunde fungerende utgave under Første verdenskrig?

Stridsvognen

Martin Cooper fant opp en gjenstand få av oss liker å være for lenge uten. Hva heter denne gjenstanden?

Mobiltelefon

Hvor i verden ble kruttet oppfunnet?

Kina