Natur og Vitenskap

Storm, ekstremvær og uvær

av

Publisert 16.09.2019

I hvilket hav fant det undersjøiske jordskjelvet som forårsaket enorme tsunamibølger i bl.a. Thailand og Indonesia i 2004 sted?

Det indiske hav

Hva heter orkanen som rammet Bahamas hardt i starten av denne måneden? (September 2019)

Dorian

Hva er hakket under orkan på Beaufortskalaen?

Sterk storm

Hvilket år fant ekstremværet “Dagmar” sted i Norge? 2007, 2011, 2013 eller 2015?

2011

Hvilket år herjet uværet som for ettertiden bare omtales som "Nyttårsorkanen"? 1992, 1995, 1997 eller 2001?

1992

Sip, Nip, Tip eller Hip. Hvilken er navnet på en tropisk syklon som rammet vestre del av Stillehavet i oktober 1979?

Tip

Hvilket år herjet den tropiske syklonen "Patricia"? 2001, 2004, 2009 eller 2015?

2015

I hvilken kommune ligger fjellet Mannen (hvor store deler av partiet "Veslemannen" raste 5. september)?

Rauma kommune

Innenfor grensene til hvilken nasjonalpark ligger dette fjellet?

Reinheimen nasjonalpark

I 1893 mistet 116 mennesker livet i den den største skredulykken i Norge i moderne tid sted. Hvor i landet skjedde dette?

Verdal (Verdalsraset)