Kultur og Samfunn

Kommune- og fylkestingsvalg 2019

av

Publisert 30.08.2019

Hvilken dato avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019?

9. september

Hva kalles det når man gir kandidater på stemmeseddelen en ekstra personstemme?

Kumulasjon

Senterpartiet har gjort det godt i valgmålingene denne høsten. Hvem var leder i partiet før Trygve Slagsvold Vedum?

Liv Signe Navarsete

Hva står forkortelsen FNB for?

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

I hvilken kommune er Frode Myrhol førstekandidat på listen til overnevnte parti?

Stavanger

Hva heter det øverste folkevalgte organet i fylkeskommunen?

Fylkestinget

Hva heter lederen for Oslos byråd?

Raymond Johansen

Hvor mange kommuner er Norge delt inn i?

422

Hva er minstekravet til antall medlemmer i et kommunestyre?

11 medlemmer

Hvem står som førstekandidat på Oslo Høyres liste ved årets kommunevalg?

Eirik Lae Solberg