Historie

Borgerkriger

av

Publisert 02.08.2022

Lett oppvarming: Hvem var det baglerne kjempet om makten med under Borgerkrigstiden i Norge i perioden 1130 til 1240?

Birkebeinerne

I hvilket land foregikk konflikten mellom "rundhodene og rojalistene" på 1600-tallet?

England

I hvilken borgerkrig deltok den tyske Condorlegionen i kamphandlingene, og hva het lederen for siden de tok parti med?

Den spanske borgerkrigen, Francisco Franco

Hvilket slag krevde flest menneskeliv under Den amerikanske borgerkrigen?

Slaget ved Gettysburg

Han var gift med Julius Cæsars eneste datter Julia, men døde senere i Egypt etter at borgerkrigen med Cæsar var tapt. Hvilken romersk hærfører skal vi her frem til?

Pompeius

Hvem grep makten i Russland etter Oktoberrevolusjonen i 1917?

Bolsjevikene

Den amerikanske borgerkrigen startet i 1861, og varte til…

1865

Hvem var Fidel Castros motstander (som var Cubas leder før førstnevnte gikk seirende ut av konflikten) under Den cubanske revolusjonen?

Fulgencio Batista

Hvor på Balkanhalvøya foregikk det borgerkrig fra 1946 til 1949?

Hellas

I hvilket land foregikk "Tusendagerskrigen" for drøyt hundre år siden?

Colombia (1899 - 1902)