Natur og Vitenskap

Skole og studier

av

Publisert 16.08.2022

Hva er det egentlige navnet på studiet som ofte kalles "forberedende"?

Examen philosophicum

Hva står forkortelsen NTNU for?

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hvilket ord bruker man for å beskrive en gruppe studenter som regelmessig kommer sammen for å lese og diskutere pensum sammen?

Kollokviegruppe

Kan du nevne minst to av de tre norske byene som har politihøgskole?

Oslo, Bodø og Stavern

Hvilket universitet er det eldste i Norden?

Uppsala universitet (Sverige)

Når ca. (poeng for riktig århundre) ble dette universitetet grunnlangt?

1477

Hvem har lengst utdanning av en adjunkt og en lektor?

Lektoren

Hvilken fiktiv kostskole (i bøkene og filmene om "Stompa") var "Lektor Petronius Theobald Tørrdal" lektor ved?

Langåsen pensjonatskole

Kan du nevne minst tre av "Stompas" romkamerater på 304 på overnevnte skole?

Bodø, Bergen, Nøtterø, Orkanger og Sørlandet

Hvor langvarig er profesjonsstudiet i medisin?

6 år