Historie

Den Kalde Krigen

av

Publisert 23.04.2018

Hvilken tidligere skuespiller var amerikansk president i perioden 1981 til 1989?

Ronald Reagan

Hvem var president i USA under Cubakrisen?

John F. Kennedy

Hvem var Sovjetunionens siste statsleder?

Mikhail Gorbatsjov

Hvilket årstall brøt Koreakrigen ut?

1950

Hvem var Nord-Koreansk statsminister under denne krigen?

Kim Il Sung

Jahn Teigen ga i 1988 ut en sang med russisk navn, som direkte oversatt betyr noe sånt som "åpenhet". Hva var dette russiske ordet?

Glasnost

DDR, eller Øst-Tyskland, opphørte å eksistere i 1990. Hva sto bokstavene DDR for?

Deutsche Demokratische Republik

Kan du et annet navn for "Traktaten for vennskap, samarbeid og gjensidig assistanse"?

Warszawapakten

Hvilken amerikansk president måtte trekke seg fra vervet etter "Watergate-skandalen"?

Richard Nixon

Hvem etterfulgte Leonid Bresjnev som sovjetleder i 1982?

Jurij Andropov