Natur og Vitenskap

Pandemier og epidemier

av

Publisert 11.05.2020

Hvilken pandemi antar historikere at kom til Norge i år 1347?

Svartedauden

Hvilken norsk by brøt denne pesten (forrige spørsmål) ut i først?

Bergen

"Pesta i trappen" heter en kjent norsk illustrasjon fra slutten av 1800-tallet. Hva heter billedkunstneren bak verket?

Theodor Kittelsen

Gulfeber hadde et stort utbrudd på 1800-tallet. På hvilken måte smitter viruset som som forårsaker denne sykdommen?

Ved myggstikk

Hva er det egentlige navnet på sykdommen som ofte ble kalt "tæring" på folkemunne tidligere?

Tuberkulose

<

Hva har historisk sett vært den vanligste smittemåten for kolera?

Som regel via kontaminert drikkevann

En forferdelig sykdom som bl.a. forårsaket voldsomme utslett er heldigvis utryddet. Hvilket tiår i forrige århundre ble det siste tilfellet av kopper registrert?

1970-tallet (1978)

Hvilken sykdom får du dersom du blir infisert av bakterien Treponema pallidum?

Syfilis

Hvilken sykdom led kong Balduin IV av Jerusalem (1161-1185) av (som bl.a. blir portrettert i spillefilmen "Kingdom of heaven" fra 2005)?

Spedalskhet

Hvilken sykdom forårsaker bakterien som ble oppdaget av den tyske legen Robert Koch i 1882?

Tuberkulose

Mer i samme sjanger: Virus og bakterier.