Natur og Vitenskap

Pandemier og epidemier

av

Publisert 11.05.2020

Hvilken pandemi antar historikere at kom til Norge i år 1347?

Svartedauden

Hvilken norsk by brøt denne pesten (forrige spørsmål) ut i først?

Bergen

"Pesta i trappen" heter en kjent norsk illustrasjon fra slutten av 1800-tallet. Hva heter billedkunstneren bak verket?

Theodor Kittelsen

Gulfeber hadde et stort utbrudd på 1800-tallet. På hvilken måte smitter viruset som som forårsaker denne sykdommen?

Ved myggstikk

Hva er det egentlige navnet på sykdommen som ofte ble kalt "tæring" på folkemunne tidligere?

Tuberkulose

Hva har historisk sett vært den vanligste smittemåten for kolera?

Som regel via kontaminert drikkevann

En forferdelig sykdom som bl.a. forårsaket voldsomme utslett er heldigvis utryddet. Hvilket tiår i forrige århundre ble det siste tilfellet av kopper registrert?

1970-tallet (1978)

Hvilken sykdom får du dersom du blir infisert av bakterien Treponema pallidum?

Syfilis

Hvilken sykdom led kong Balduin IV av Jerusalem (1161-1185) av (som bl.a. blir portrettert i spillefilmen "Kingdom of heaven" fra 2005)?

Spedalskhet

Hvilken sykdom forårsaker bakterien som ble oppdaget av den tyske legen Robert Koch i 1882?

Tuberkulose

Mer i samme sjanger: Virus og bakterier.